Ministers hebben stem in partijbestuur Agalev

Voortaan hebben de Vlaamse en federale ministers ook een stem in het partijbestuur van Agalev. Dit is zaterdag op het statutair congres beslist. Tot nu hielden de statuten van de groene partij geen rekening met ministers of kabinetsleden.

BELGA

Het partijbestuur van Agalev bestaat uit een meerderheid van vrijwilligers. Naast de negen vrijwilligers, maken de drie fractieleiders, de politieke en partijsecretaris en voortaan ook de ministers deel uit van het bestuur. De ministers krijgen twee stemmen, één Vlaamse en één federale.