Interbrew brengt (nog) geen onmiddellijk bod uit op SAB

Interbrew bevestigt in een mededeling dat het op dit ogenblik geen intentie heeft om een bod uit te brengen op de Zuid-Afrikaanse brouwerij South African Breweries. Uit een - zoals achteraf bleek vervalst - document waarmee afgelopen dinsdag twee Britse kranten uitpakten werd afgeleid dat de Belgische brouwer maandag 3 april een dergelijk bod zou lanceren.

BELGA

Het bewuste document bevatte, zo bleek uit onderzoek door Interbrew, weliswaar een authentiek deel afkomstig uit een werkdocument dat routinematig door externe financiële adviseurs van Interbrew (de Londense zakenbanken Goldman, Sachs en Lazard) werd voorbereid maar nooit voorgelegd aan het Executive Committee noch aan de raad van bestuur van Interbrew. Belangrijke delen van het document waren echter een regelrecht verzinsel of werden misleidend aangepast.

"Omwille van de ernst van de situatie hebben we met het 'Panel on Takeovers and Mergers' van de Londonse Stock Exchange kunnen afspreken dat we door deze verklaring niet beperkt worden in onze mogelijkheid om gedurende de komende 6 maanden een bod uit te brengen op het in Londen genoteerde SAB zoals de beursreglementen dat voorschrijven. Dit heeft als bedoeling te voorkomen dat wij in die periode zouden benadeeld worden. Zo houden we de theoretische optie steeds open een bod te doen op deze brouwerij", aldus Interbrewwoordvoerder Corneel Maes.

Volgens Maes heeft Interbrew de knoop nog niet doorgehakt of het bij het parket een klacht zal indienen tegen onbekenden wegens de vervalsing van de documenten. Dat dit zal gebeuren wordt echter geenszins uitgesloten. Maes heeft ook nog geen weet van het feit of de vermelde Londense zakenbanken bij wie de documenten kennelijk ontvreemd zijn al een dergelijke stap gezet hebben.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer