Zwitsers wijzen afschaffing leger af

De Zwitsers hebben zondag initiatieven om het leger af te schaffen en vrijwillige vredesdienst in te voeren afgewezen. Ook voorstellen voor belastinghervormingen zijn verworpen.

APNED

Volgens de radiozender DRS stemde 78 tot 79 procent van de kiezers in een referendum tegen de voorstellen van de initiatiefgroep 'Zwitserland zonder Leger'. De groep wilde in de federale grondwet de clausule "Zwitserland heeft geen leger" opnemen, met daaraan de toevoeging dat het nationale veiligheidsbeleid stoelt op vermindering van onrechtvaardigheden die tot conflicten leiden, zowel in het land als daarbuiten.