"Post moet tarievenverhoging intrekken"

De SP wil dat De Post de tarievenverhoging voor financiële verrichtingen weer intrekt. "Frans Rombouts beslist blijkbaar alles voor dat de gesprekken over de nieuwe beheersovereenkomst beginnen. Dit gaat voor ons te ver", zegt Daan Schalck. Het SP-kamerlid is absoluut niet te spreken over de handelswijze van de top van De Post.

BELGA

De Post is de sociale functie aan het afbouwen