Consensus over doortrekking A19

De doortrekking van de A19 van Ieper tot Steenstraete met nadien de aansluiting op de bestaande weg Ieper-Veurne (N8) die aangepast zou worden. Dat is het compromis die VLD en SP.A hebben bereikt op provinciaal vlak en dat door hun ministers in de Vlaamse regering zal worden verdedigd.

BR>

Op een persconferentie in Brielen stelden de provinciale afdelingen van beide partijen het uitgewerkte compromis voor. Eindelijk lijkt er nu een concrete doorbraak in het dossier te zijn. Al jarenlang werd over de doortrekking gebakkeleid. De VLD ageerde steeds voor de volledige doortrekking van de A19 om zo de aansluiting met de kust te bekomen, terwijl de groenen dat afwezen omdat het nieuwe gedeelte dwars door waardevol natuurgebied zou komen te liggen. Zo zou het oude tracé de Oudlandpolders van Lampernisse doorsnijden, een waardevol gebied van 1.100 hectaren waarvoor de procedure voor bescherming loopt.

Iedereen was het echter eens over de noodzaak om de leefbaarheid in de dorpen langs de N8 te verhogen. Het vele verkeer langs de N8 zorgde voor een moeilijk leefbare en onveilige situatie in het centrum van die dorpen. "Met het uitgewerkte compromis wordt aan die noodzaak voldaan", zegt Vlaams minister Renaat Landuyt. "De A19 zou tot in Steenstraete worden doorgetrokken om nadien via een bocht aansluiting te krijgen op de bestaande N8. Door het aanpassen van die N8 tot in Veurne kan de leefbaarheid verhoogd worden".

Concreet komt het erop neer dat de doortrekking, zoals voorgesteld, een bypass zou vormen langs de dorpen Brielen, Elverdinge en Woesten. Ergens tussen Woesten en Oostvleteren zou de A19 terug op de N8 moeten aansluiten. "Een milieu-effectenrapport moet nog duidelijk maken waar", zegt SP.A-geduputeerde Patrick Vangheluwe. "In die omgeving ligt immers een vogelrichtlijngebied en het sas van Boezinge, een beschermd monument."

Na de aansluiting zou de bestaande N8 aangepast worden. Door het aanleggen van parallelle wegen zou de ontdubbeling van het verkeer bekomen worden waardoor doorgaand verkeer en plaatselijk verkeer niet dezelfde weg moeten gebruiken. Ook de kruispunten zouden dan aangepast moeten worden.

De VLD- en SP.A-ministers zullen het plan verdedigen op de Vlaamse regering. Er is immers een wijzing nodig van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Volgens minister Landuyt zal de doortrekking van de A19 één van de prioritaire dossiers voor openbare werken in West-Vlaanderen worden, net zoals de ontsluiting van Zeebrugge.