Gemeenten krijgen hun begroting niet klaar

Het opstellen van de begrotingen 2002 in de gemeenten verloopt in een totaal chaotische toestand. Niet zozeer de fout van de lokale besturen, zegt de overkoepelende vereniging VVSG, want de juiste cijfers ontbreken gewoon. Bij een rondvraag hebben slechts 20 van de 308 Vlaamse gemeenten al hun correcte cijfers ingezonden.

brousseeuw

BR>

"We kunnen daarom nog geen oordeel vellen over mogelijke belastingwijzigingen", zegt Jan Leroy (VVSG). "Opvallend is dat vele schepenen van Financiën zeggen dat ze nog nooit zo blind hebben gereden om de begroting op te stellen. Ze hebben deze situatie, die het voor hen totaal onmogelijk maakt een correcte begroting op te stellen, nog nooit meegemaakt. En als de ontwerpbegroting al klaar is, duurt het nog zeker drie weken voor ze kan worden besproken. Ik vrees dat vele gemeenten de stemming over de begroting dit jaar niet halen."

De problemen ontstaan onder meer door de gebrekkige gegevens rond de politiebegroting en de daling van de dividenden uit de engerie-intercommunales. "Deze week verscheen in het staatsblad een koninklijk besluit (KB) over de politiehervorming. Daarin wordt gezegd dat de begroting in oktober klaar moeten zijn. Het KB dateert echter van 15 november. Zoiets zorgt voor verwarring natuurlijk."