Fractieperikelen op komst

Maandag stemt de gemeenteraad van Maaseik een reglement waardoor politieke fracties voortaan uit minstens drie leden moeten bestaan. Daardoor zouden Vivant (1 raadslid) en Vlaams Blok (2) naast de werkingstoelagen grijpen die 5.000 frank per lid en 20.

BELGA

000 frank voor de fractie bedragen. Burgemeester Creemers baseert zich op het reglement dat bij de provincie geldt. Vivant'er Hendrikx spreekt over discriminatie en wil naar de Raad van State stappen