Positieve reacties op plannen Dewael

Er komen positieve reacties binnen op de plannen van minister-president Dewael om de Noord-Zuidverbinding snel af te werken. Onze redactie deed een rondvraag.

BELGA

Minister vice-president

Steve Stevaert

reageerde gisteren als laatste op het voorstel van minister-president Patrick Dewael om het Noord-Zuiddossier te deblokkeren. Het was meteen ook de voornaamste reactie, want hij is toevallig ook de minister van openbare werken in de Vlaamse regering, die in principe de werken moet uitvoeren. «En ik zal het doen!», aldus Steve Stevaert. «Theo Kelchtermans», zo opent de minister, «heeft absoluut gelijk als hij zegt dat ik de omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren heb tegengehouden. En, het klinkt een beetje vreemd, maar ik denk dat ik daarmee de afwikkeling van het dossier bespoedigd heb. Want zo moest men naar een alternatief zoeken. Dat is er nu,» aldus Steve Stevaert, die het niet kan nalaten eventjes terug te zwaaien naar Theo Kelchtermans. «De CVP is er gedurende 27 jaar in geslaagd om 27 kilometer Noord-Zuidverbinding te leggen. Wij zullen minder tijd nodig hebben om af te ronden.» Nog altijd volgens de minister was de omleidingsweg politiek en maatschappelijk niet haalbaar en door de grondprijzen ook niet betaalbaar. Het voorstel-Dewael is dat wel in zijn ogen. Steve Stevaert: «We moeten het voorstel nu onderzoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn, ook niet vanuit technisch oogpunt. Maar waar een wil is, is een weg.» En de minister besluit: «Als VLD en Agalev, in dit dossier al die jaren elkaars voornaamste opponenten, elkaar nu vinden rond dit voorstel, wie ben ik dan om dit tegen te houden. Zij stellen het voor, ik zal het uitvoeren.»

Theo Kelchtermans

, begin jaren '90 minister van openbare werken, is blij dat de Noord-Zuid-verbinding opnieuw op de politieke agenda staat. «Ik ben blij dat het dossier eindelijk gedeblokkeerd is, maar ik heb wel een paar bedenkingen,» aldus Kelchtermans die ook reageert namens de CVP-Limburg, de gangmaker van wat ooit de A24 heette. «Als de omleidingsweg er niet komt, dan zal de leefbaarheid in Houthalen-Helchteren niet verbeteren. Het aantal voertuigen dat elke dag op het Noord-Zuid-traject passeert, stijgt met 7% per jaar. Als ze de bestaande baan verbreden, dan is het verkeersprobleem niet echt opgelost.» Kelchtermans vraagt zich ook af of de werken zoals ze nu worden voorgesteld - tunnels bijvoorbeeld - technisch wel uitvoerbaar zijn. Met de 2 miljard frank die minister-president Dewael voorziet, heeft hij ook problemen. «Komt hij nooit mee toe. Uit studies blijkt dat als je de bestaande weg verbreedt en aanpast, en dus geen omleidingsweg aanlegt, de kosten verdubbelen. 4 à 5 miljard volgens onze berekeningen.»

Jules D'Oultremont

, burgemeester van Houthalen-Helchteren, is tevreden met de doorbraak in het Noord-Zuid-dossier. «We zijn blij om de eenvoudige reden dat er eindelijk een beslissing valt. Minister van mobiliteit Stevaert heeft ons altijd gezegd dat er pas iets beslist zou worden, zodra we een mobiliteitsplan kunnen voorleggen. Nu, we zullen dat dat dit jaar in elk geval klaar hebben. We moeten nu wel nog wachten tot 2003 op de werken, maar kom.»

Gust Feyen

, secretaris van Natuurbehoud Limburg (NAL) en oudstrijder in de A24-zaak, is ook al enorm tevreden. «Ik ben blij dat hiermee de discussie is gesloten over die omleidingsweg. Ze komt er niet en daar hebben we al die jaren voor gestreden. De verbetering van het huidige traject is wat wij al 25 jaar vragen.»

Rudi Beerten

uit Houthalen-Helchteren heeft jarenlang deel uitgemaakt van een buurtcomité dat zich tegen de omleidingsweg verzette. «De beslissing om komaf te maken met de omleidingsweg, vind ik moedig. Deze oplossing is wat wij altijd hebben gevraagd.»

Karel Pinxten

, voorzitter van het Nolim industriepark en burgemeester van Overpelt, vindt het goed dat er opnieuw een plan is voor de Noord-Zuid-verbinding. «Maar langs de andere kant, vind ik de oplossing die Dewael voorstelt toch halfslachtig. In de eerste plaats is er extra studie nodig, want het is me bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de kruispunten in Houthalen-Helchteren nu allemaal worden ondertunneld. Ik ben trouwens geen voorstander van tunnels op het bestaande tracé, maar van de omleidingsweg. Want alleen als het verkeer wordt omgeleid, wordt het centrum van Houthalen blijvend ontlast. Natuurlijk gaat men nu op korte termijn minder verkeer krijgen, maar niet op lange termijn. Als men dan toch voor tunnels opteert, vraag ik me af waarom dat idee ook niet kan worden gebruikt voor de omleidingsweg. Een van de argumenten daar is dat Lillo door die omleidingsweg van het centrum van Houthalen wordt afgesloten. Wel een tunnel zou daar - en op andere plaatsen - een oplossing voor kunnen zijn.»

De werkgeversorganisaties

VKW Limburg

en

Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg

zijn tevreden met de deblokkering van het Noord-Zuid-dossier. Ze scharen zich achter het plan, maar ze hebben ook enkele vragen. De Limburgse werkgevers smeken al jaren om werk te maken van een verbinding tussen Noord- en Zuid-Limburg. Ze hebben zelfs laten berekenen hoeveel geld het gebrek aan een degelijke weg hen elk jaar kost: in 1996 nog 638 miljoen frank, tegen 2010 maar liefst 1,9 miljard. Ze zijn ook blij dat er Vlaams geld voor de aanleg van de weg wordt ingezet, zodat reconversiegeld voor andere doeleinden kan worden gebruikt. «We vinden het voorstel wel een compromis en vrezen dat dit geen echte structurele oplossing is,» aldus de werkgeversorganisaties. «We vragen ook om de omleidingsweg niet uit het gewestplan te schrappen. Die weg is voor ons ideaal, maar kom, we zijn te vinden voor dit compromis.»