Van Hecke acht overstap ondenkbaar

"Ik acht het ondenkbaar dat ik of een lid van mijn groep zou overlopen naar een andere partij, ook een collectieve overstap is ondenkbaar". Daarmee heeft Europees parlementslid voor de Vlaamse christen-democraten Johan Van Hecke de geruchten over overloperij naar de VLD, die door CD°V-voorzitter Stefaan De Clerck werden verspreid, ontzenuwd.

BELGA

Op een persconferentie in Aalst zei Van Hecke dat het hem pijn doet dat iemand die in de CVP geboren en opgegroeid is, alle stadia heeft doorlopen, zowel lokaal, nationaal als internationaal, nu met een 'indianenverhaal' mogelijk uit de partij wordt gezet. "Enkel en alleen omdat ik het debat wilde openen over de inhoudelijke en strategische keuzes die de christen-democraten moeten maken indien ze willen overleven.", aldus Van Hecke.

Wrok koestert de voorman van de CDV (Christen-Democratische Vernieuwing) niet ten aanzien van de partijvoorzitter: "Men heeft Stefaan De Clerck gedwongen om dit te doen". Als tegenstrever ziet hij niet langer de voorzitter van de CD&V, maar wel de zogenaamde conservatieven. Wie dit echter zijn, wou van Hecke niet kwijt.

"Namen noemen, leidt ons wel af van het fundamentele debat dat moet gevoerd worden. Zolang dat niet gebeurd is, zal ik de partij niet verlaten."

Of hij een beslissing van het partijbureau om hem uit de CD&V te stoten, zal aanvechten, is tot nu toe onduidelijk. "Ik weet immers nog niet wat mij ten laste wordt gelegd", aldus de Gentenaar. Van Hecke kondigde voorts nog twee nieuwe initiatieven aan voor de toekomst. In de komende dagen zal de CDV-denkgroep gaan samenzitten met Yankoo-jongeren en Karel Pinxten om een gemeenschappelijke strategie voor de toekomst uit te werken.

Op 17 november verzamelen, opnieuw in Aalst, alle "christen-democraten" voor een open dialoog. Hierop zijn alle partijvoorzitters uitgenodigd, ook Karel De Gucht.

In dat verband zei Van Hecke nooit onderhandelingen met de VLD gevoerd te hebben, wel zijn er sinds jaren zeer informele contacten. "Ik ben overigens niet de enige in de CD°V die dat soort gesprekken heeft gevoerd met de liberalen", aldus de gewezen voorzitter.