Eis tot burgerparticipatie op burgercongres

Print
De deelnemers van het eerste burgercongres voor Vlaanderen eisen dat de lokale en Vlaamse overheden onmiddellijk werk maken van een structurele burgerparticipatie. Bovendien vragen zij dat dit binnen een jaar wettelijk wordt vastgelegd, zo werd op het burgercongres in Antwerpen duidelijk.
"Ons land heeft de internationale verdragen rond burgerparticipatie mee ondertekend", aldus Dirk Lenaerts, namens StRaten Generaal, dat het congres van zaterdag mee organiseert. "Maar in tegenstelling tot onze buurlanden, is er in België of Vlaanderen nog geen werk gemaakt van de daadwerkelijke uitbouw van zo'n participatie. De overheid moet burgerparticipatie niet alleen onderschrijven, ze moet ook zorgen voor de nodige financiële en materiële middelen om dit mogelijk te maken."

"Nu kan een burger enkel naar de rechtbank stappen, uit protest tegen beslissingen van de overheid", aldus Lenaerts. "Kijk maar naar het getouwtrek rond Doel of de heraanleg van de Antwerpse leien. Volgens Lenaerts vragen verschillende lobbygroepen de overheid naar hun verzuchtingen te luisteren. "De burgers worden echter pas geraadpleegd als de beslissingen genomen worden, en dat leidt tot frustratie", aldus de co-bezieler van StRaten-Generaal. Dirk Lenaerts is er dan ook van overtuigd dat een participerend beleid garant staat voor een beter financieel beheer en minder ontevreden en extreme kiezers.