Partijgenoten Sauwens in Bilzen naar VLD

Vijf mandatarissen van de partij Vernieuwing van burgemeester Johan Sauwens in Bilzen stappen naar de VLD over uit onvrede met de huidige gang van zaken in de coalitie van Vernieuwing en CD&V in Bilzen. Dit heeft Vernieuwing-schepen Bruno Steegen, tevens voormalig waarnemend burgemeester van Bilzen, dinsdag bekendgemaakt.

BELGA

Of de overstap van de partijgenoten van Sauwens gevolgen zal hebben voor de huidige coalitie, zal de komende dagen nog moeten blijken. Opmerkelijk is wel dat Vernieuwing aanvankelijk als één blok achter Sauwens stond en hem als burgemeester openlijk steunde doorheen de Sint-Maartensfondsperikelen.

Christen-Democratisch en Vlaams liet dinsdag bij monde van de Bilzense CD°V-senator Erika Thys verstaan dat de partij "haar engagement zal nakomen en samen met Vernieuwing zal voorwerken ten dienste van de bevolking van Bilzen".

Onder de "overgelopen" mandatarissen bevinden zich behalve Vernieuwing-schepen Bruno Steegen ook de gemeenteraadsleden Maaike Huygen en Luc Dekkers en twee OCMW-raadsleden.

Het aanblijven van Johan Sauwens als burgemeester van Bilzen werd afgelopen zomer door de oppositiepartijen, en vooral door de SP-fractie in Bilzen, openlijk in vraag gesteld vanwege zijn aanwezigheid op een viering van Sint-Maartensfonds. Sauwens droeg zijn bevoegdheid als titelvoerend burgemeester in eerste instantie over aan voormalig waarnemend burgemeester Steegen, maar slaagde er vrij snel in om in ruil voor het schepenmandaat voor ruimtelijke ordening voor CD&V-er Thierry De Grunne een nieuwe coalitie met CD&V te smeden. Hierdoor kon Sauwens opnieuw zijn burgemeesterssjerp in de Demerstad opnemen. Voormalig coalitiepartner SP.A nam dat bij monde van Vlaams parlementslid Guy Swennen zowel Sauwens als de CD&V bijzonder kwalijk en verweet de CD&V onder meer plat opportunisme en machtshonger.

Aangeboden door onze partners