Geen MKZ-compensatie voor Limburgse grensgemeenten

De Limburgse grensgemeenten kunnen fluiten naar compensatie voor hun inspanningen dit voorjaar om mond- en klauwzeer (MKZ) buiten België te houden. Dat bleek gisteren uit het antwoord van Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, op een schriftelijke vraag van Hubert Brouns, Kamerlid voor CD&V en burgemeester van Kinrooi.

GPD

Brouns wees in zijn vraagstelling op de Limburgse grensgemeenten die geconfronteerd werden met aanzienlijke meerkosten omdat ze in opdracht van Binnenlandse Zaken in het kader van de grensbewaking een tijdlang een aantal straten dienden af te zetten. Uit een rondvraag door Brouns in mei 2001 bleek de totale meerkost aan mankracht en materiaal voor 7 gemeenten op te lopen tot 10,08 miljoen frank (0,24 miljoen euro). Duquesne stelde in zijn antwoord dat hij de meerkost van de gemeenten niet zal betalen, omdat zijn departement daar het geld niet voor heeft.

Aangeboden door onze partners