Grensarbeiders kunnen reageren op brief BBI

Print
De grensarbeiders die een herziening van hun belastbaar inkomen hebben gekregen van de Bijzondere Belanstinginspectie (BBI) hebben een maand te tijd om te reageren op het vermelde bedrag. De belastingherziening kadert in een groot fraudeonderzoek van de BBI. Zo'n 200 Limburgers pleegden fiscale en sociale fraude omdat ze de inkomsten die ze verwierven bij bouwbedrijfjes in Nederland niet aangaven aan de Belgische fiscus. Gepensioneerde werknemers verzuimden ook om de Rijksdienst voor Pensioenen te verwittigen. Volgens sommige grensarbeiders komt het inkomen dat de BBI in de brief vermeldt niet overeen met het loon dat ze in de loop der jaren verdienden.
Bij wet is vastgelegd hoeveel gepensioneerden mogen bijverdienen zonder belast te worden. Voor het jaar 2000 was dat grensbedrag voor gepensioneerden zonder kinderlast 293.513 frank (7.276 euro), het gaat om het brutoloon. Voor gepensioneerden met kinderen ten laste was het grensbedrag in 2000 vastgelegd op 440.270 frank (10.914 euro). Wie de grensbedragen dat jaar met 15 procent overschreden heeft, riskeert dat zijn pensioen wordt ingetrokken. Het onderzoek van de BBI gaat terug tot het jaar '95. Wie dit jaar nog voor de Nederlandse bouwfirma's heeft gewerkt, moet die inkomsten dus vermelden op de belastingbrief. Wie ook nog een uitkering (pensioen, invaliditeit, werkloosheid...) krijgt, moet de betreffende dienst meteen op de hoogte brengen.