Geen significante terugval Limburgse economie

Print
De terreuraanslagen in de Verenigde Staten van 11 september jongstleden hebben vooralsnog geen significant negatief effect gehad voor de Limburgse economie. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurprognose die de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid (KHN) vrijdag bekendmaakte.
Directeur Johann Leten van de KHNL sluit wel niet uit dat de conjunctuur- en groei-implicaties zich mogelijk vanaf de maand november zullen laten voelen.

Uit de analyse van de Limburgse conjunctuur van professor Guido Van Rompuy op basis van effectieve economische realisaties betreffende de bouwvergunningen, verkoop in de automobielsector, de arbeidsmarkt en de internationale handel blijkt dat de Limburgse economie stagneert. Maar niets wijst op een systematisch verder afglijden van de economische activiteit naar een nog lager niveau. In de arbeidsmarkt blijft de werkloosheid bij mannen stagneren, terwijl die van de vrouwen significant daalt.