Grootbos van Genoelselderen open voor publiek

Print
Het Grootbos van Genoelselderen, een waardevol loofbos wordt na 13 jaar opengesteld voor het publiek. Dat zal gebeuren op zondag 14 oktober a.s. om 10 uur, wanneer de waardevolle betekenis van het domeinbos officieel wordt toegelicht.
Het Grootbos, in 1978 aangekocht door de Vlaamse Gemeeschap en dat een oppervlakte heeft van 25 ha, is om zijn ecologische en biologische waarde opgenomen binnen de beschermingsbepalingen van de habitatrichtlijn. Daar huizen trouwens ook een aantal kwetsbare diersoorten.

Historisch was het eiken-haagbeukenbos met het classisistisch wijnkasteel verbonden door een 700 m. lange dreef. Het was ook het voormalige jachtterrein van de Heren van Elderen. De bronnen die er ontsprongen, voedden eertijds de kasteelvijver. Om duidelijkheid te scheppen in verband met de toegankelijkheid is een toegankelijkheidsregeling uitgewerkt. Die zal bij de officiele opening aan de ingang van het Grootbos worden toegelicht.