Vergunning voor bijgebouw

Dat de mensen het vroeger niet zo nauw namen met de stedenbouwkundige voorschriften, is algemeen geweten. Vroeger was het zelfs meer uitzondering dan regel dat men voor een bijgebouw een vergunning aanvroeg. Het gevolg is dat er heel wat woningen staan die er volgens de gegevens van het kadaster heel anders en vooral veel kleiner zouden moeten uitzien. Als jij een dergelijke woning koopt, word jij ook verantwoordelijk voor die nalatigheid. Het is dus allesbehalve een overbodige luxe om op voorhand na te gaan of de hele woning vergund is.

BR> Tegenwoordig hebben de notarissen de plicht om na te gaan of de woning volledig vergund is. Het kadaster laat geregeld controles uitvoeren om na te gaan of een bepaalde woning nog steeds conform het kadasterplan is, of er met andere woorden niets is bijgebouwd waarvoor geen vergunning aangevraagd werd. Vroeger werd dit slechts zelden gedaan. Als iemand dan een woning kocht, wist die dus vaak niet dat een gedeelte niet legaal gebouwd werd. Het is pas als diezelfde mensen opnieuw het huis verkopen dat ze te horen krijgen dat er iets niet volledig koosjer is.

Op dat moment heeft de nieuwe koper al een voorschot betaald en heeft hij in principe ook het recht niet om de koop te laten annuleren. Daarom is het aan te raden om in het compromis een opschortende voorwaarde te laten opnemen dat de koop niet doorgaat en dat het voorschot terugbetaald wordt als blijkt dat de woning niet volledig vergund is.

Anderzijds moet je ook niet in paniek slaan als een gedeelte van de woning die je wil kopen niet vergund is. Als het bijgebouwde stuk niet indruist tegen de stedenbouwkundige voorschriften, kan je een regularisatie aanvragen. Hiervoor kun je contact opnemen met de technische dienst van je gemeente.

Regulariseren kan niet wanneer de uitbreiding niet conform de voorschriften gebouwd werd. In principe zou men je dus kunnen verplichten om die uitbreiding af te breken. In de praktijk zal het niet zo'n vaart lopen. Stedenbouw zal voor kleine uitbreidingen normaliter enkel optreden na een klacht. In de meeste gevallen zullen je buren je dat niet aandoen vermits ze het niet eens weten of er zich niet aan storen. Anders zouden ze al eerder een klacht hebben ingediend. Bovendien is de kans groot dat ook aan hun woning ergens iets bijgebouwd werd dat niet vergund werd en dat ze bij een klacht dus zelf een groot risico lopen.

Mocht het hoe dan ook toch tot een zaak komen, dan moet uiteraard enkel het bijgebouwde deel worden afgebroken en niet de rest van de woning. Door het niet-vergunde deel af te breken en een uitbreiding te realiseren die wel vergund wordt, kun je de leefbaarheid en de waarde van de woning gevoelig verhogen. Als je de woning ooit wilt verkopen, zal je de potentiële koper natuurlijk sneller over de streep krijgen als alles 100 procent legaal gebouwd is.