Oproep tot verzoening Sauwens en Bourgeois

30 Gewezen parlementsleden van de Volksunie hebben een oproep aan Geert Bourgeois en Johan Sauwens gedaan om hun groepen 'Vlaams-nationaal' en 'Niet splitsen' zo snel mogelijk aaneen te smeden tot een «hernieuwde, slagvaardige en zelfstandige partij». De oproep is een initiatief van de oud-parlementsleden Walter Luyten, Bob Maes en Toon Van Overstraeten. Zij zeggen op enkele dagen tijd de steun gekregen te hebben van 27 ander gewezen VU-kamerleden en senatoren.

LUC STANDAERT

In de door de 30 ondertekende oproep wordt vastgesteld dat de 'Toekomstgroep' van Bert Anciaux al te kennen gegeven heeft een nieuwe partij met een sterk gewijzigde doelsteling te zullen oprichten. 'Niet splitsen' en 'Vlaams-nationaal' «willen actief blijven in een ongebonden onafhankelijke partij in het verlengde van het ideeëngoed van de VU». De oud-parlementsleden hebben de beginselverkalringen van beide groepen naast elkaar gelegd en gemerkt dat ze grote punten van overeenkomst vertonen. Ze roepen de beide groepen op «over de eigen schaduw te treden» om elkaar te vinden «in de hernieuwde, slagvaardige en zelfstandige partij die de erfenis van het verleden koppelt aan de zorg voor de toekomst».