Minister Vogels belooft geld voor kinderopvang

Print
De buitenschoolse opvang in Vlaanderen kampt met lange wachtlijsten. Om kwaliteitsopvang te kunnen blijven geven aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud is structurele steun van de Vlaamse regering vereist. Dat zeggen de verantwoordelijken van de buitenschoolse opvang. De Vlaamse ministers Vogels en Landuyt hebben die steun woensdag ook beloofd.
Minister Vogels meldde dat een protocolakkoord voor de Vlaamse subsidiëring van de zogenaamde gemengde lokaties in de maak is. Gemengde lokaties zijn IBO's die al federale steun krijgen, maar die nog verder willen uitbreiden. Voorts zei Vogels dat de Vlaamse Regering zich ertoe heeft verbonden om samen met de Federale Regering te werken aan de verdeling van de federale middelen over de gemeenschappen. Tenslotte, zo meldde Vogels nog, wil de regering in 2002 minstens 1000 bijkomende arbeidsplaatsen realiseren binnen de IBO's. Die drie maatregelen zijn volgens de minister "nodig voor een transparante en homogene buitenschoolse kinderopvang die we nog verder kunnen uitbouwen".