VCM: "in eer en geweten beslist" over licenties

De drie magistraten van het Vlaams Commissariaat voor de Media zijn dinsdag voor het eerst in de geschiedenis van het VCM voor de mediacommissie van het Vlaamse parlement verschenen om de toekenning van de twee radiolicenties toe te lichten.

RAYMOND DE CONDE

Zoals bekend, gingen de vergunningen naar de VMM, dat op 12 november Q Music in de lucht zal brengen, en naar 4FM, dat al op de kabel te horen is en eveneens dit het najaar in de ether hoopt te komen. Vijf andere kandidaten moesten teleurgesteld worden, waaronder het Finse Finnpage, dat - voorlopig als enige - een procedure heeft lopen bij de Raad van State.

Voorzitter Henri Coremans omschreef het VCM als een compleet autonome 'parastatale' die opereert zonder toezicht van de administratie of van de regering. Hij zei dat er van geen enkele zijde druk op het VCM was uitgeoefend en dat de beslissing «in eer en geweten» was genomen.

Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwe (CVP) had heel wat vragen bij de manier waarop de toekenning tot stand is gekomen. Hij verwees o.m. naar het vermoeden omtrent voorkennis: het aandeel van Think Media, de holding achter 4FM, ging de dag voor de bekendmaking fors de hoogte in.

Voorzitter Coremans was «zeer gegriefd» dat hij en zijn collega's van lekken verdacht werden. Anderzijds was hij er ook weer niet verwonderd over: «Lekken maken deel uit van ons rechtsbestel.» Hij was echter geneigd het plotse opveren van de waarde van het Think-Media-aandeel toe te schrijven aan de gewone speculatie op de beurs.

Decaluwe had ook een vraag over een obligatielening die vermeld stond in het dossier van 4FM. «Wie zit daarachter? Hebt u dat gecheckt?» wilde hij weten. Het antwoord was negatief. «Wij hadden geen bevoegdheid tot onderzoek. De juistheid van die informatie konden wij niet checken,» antwoordde de voorzitter, die toegaf dat het VCM geoordeeld heeft over «papieren dossiers». «Het commissariaat is opgericht om los van alle beïnvloeding te kunnen beslissen. Wij zijn geen

broadcasters

. Konden wij met onze bevoegdheden meer gedaan hebben dan we hebben gedaan? Men heeft ons dat karwei gegeven en ik denk dat we behoorlijk ons werk hebben gedaan.»

Hij herinnerde eraan dat de bevoegdheid van het VCM zich niet beperkt tot de toekenning van de vergunningen, het moet ook toezien op de naleving van de voorwaarden en eventueel sancties opleggen.

Tijdens de zitting kwam aan het licht dat de communicatie tussen de administratie en het commissariaat alleszins kan verbeterd worden. In een brief van de administratie werd opgemerkt dat de businessplannen van de kandidaten moeilijk te vergelijken waren. Het commissariaat had van die brief geen weet.