Vanderpoorten krijgt steun van Vlaamse regering

De Vlaamse regering denkt er niet aan om de maatregel rond het optrekken van de vervroegde uitstapleeftijd in het onderwijs in te trekken. De ploeg van minister-president Patrick Dewael heeft het voorstel van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten dinsdagvoormiddag unaniem goedgekeurd. Het is voor de vakbonden te nemen of te laten.

BELGA

Minister Vanderpoorten werkte de voorbije weken de modaliteiten uit van de omstreden maatregel die ervoor zorgt dat leraars voortaan niet meer vanaf hun 55ste maar vanaf hun 58ste vervroegd met pensioen kunnen gaan. De regeling wordt echter niet meteen ingevoerd. De uitstapleeftijd wordt elk jaar met één jaar opgetrokken (56 in 2002, 57 in 2003 en 58 in 2003). Voor kleuteronderwijzers wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen op hun 56ste uitstappen. Daarnaast sleutelde de regering ook aan het wachtgeld dat de uitstappers krijgen tot hun wettelijk pensioen.

Het tijdelijk intrekken van de TBS55+-regeling zorgt voor een besparing van 1,1 miljard frank. Door de maatregel te spreiden en de uitzondering voor kleuterleiders is dat nu iets minder dan 900 miljoen frank. Het vrijgekomen geld wordt binnen het budget onderwijs herbesteed en gaat naar ICT, levenslang leren en gelijke kansen. Na afloop van de ministerraad benadrukte Vanderpoorten dinsdag dat de maatregel de enige manier is om iets te doen aan het nijpende lerarentekort. Dat stelt zich vooral in het basisonderwijs, waar de komende vier jaar het tekort zal oplopen tot 1.722 leerkrachten. "Wie een maatregel laat bestaan die het effect heeft oudere leerkrachten te laten uitstromen om jongeren te laten instromen op een ogenblik van een acuut tekort draagt een zware verantwoordelijkheid", stelt de minister.

Vanderpoorten wees er dinsdag ook op dat het intrekken van de TBS55+ niet betekent dat leraars die een voltijdse job niet meer zien zitten geen andere mogelijkheden meer hebben om minder voor de klas te staan (deeltijdse loopbaanonderbreking, verlof voor verminderde prestaties, ...). Het VLD-regeringslid is naar eigen zeggen bereid om over de hele eindeloopbaanproblematiek en extra begeleidende maatregelen te debatteren. Ze benadrukte ook dat onlangs beslist werd om 7.000 extra uren voor scholengemeenschappen uit te trekken die kunnen leiden tot een verlaging van de werkdruk.

De vakbonden handhaafden maandag hun njet tegenover de maatregel. Dat lieten ze de minister tijdens een onderhoud weten. Nu ook de Vlaamse regering op haar standpunt blijft, dreigt een patstelling. Vanderpoorten nodigt de onderwijsbonden in elk geval uit voor het officieel overleg dat gepland is voor eind deze of begin volgende week. "Ik zal zien of ze komen of niet", verklaarde ze.