Dienst bevolking Oostende dicht door computervirus

Print
De dienst bevolking op het Oostendse stadhuis heeft woensdag de ganse dag de deuren moeten sluiten omwille van een computervirus. Volgens schepen Marina Willems, bevoegd voor de informatica hebben alle diensten op het stadhuis te kampen met het virus.
"Het virus is vorige week gedetecteerd. We probeerden eerst zelf het probleem op te lossen, maar dat lukte niet. Omdat de server van de dienst bevolking woensdag onder handen werd genomen door 3 specialisten van CEVI, is de dienst dicht", aldus schepen Willems. Vijftien computers liggen stil. Volgens het stadsbestuur van Oostende werden ook andere diensten op het stadhuis getroffen. De komende dagen worden ook die onderzocht op virussen. Het stadsbestuur van Oostende heeft 600 PC's verspreid over verschillende diensten en lokaties