"Beroep mijnwerkers tegen nv Mijnen ongegrond"

Print
Het arbeidshof in Hasselt heeft woensdag het beroep van 41 ex-mijnwerkers tegen de nv Mijnen ongegrond verklaard. De 41 ex-mijnwerkers hadden op het ogenblik van hun ontslag in 1996 onvoldoende dienstjaren om aanspraak te kunnen maken op een volwaardig mijnwerkerspensioen. Ze eisen een schadevergoeding van de nv Mijnen. De Hasseltse arbeidsrechtbank wees op 7 oktober 1999 hun vordering af, maar de mijnwerkers tekenden beroep aan tegen dat vonnis.
De betrokken mijnwerkers hadden in 1989 geopteerd voor "de keuze 6": ze wilden aan de slag blijven en hoopten zo hun pensioenrechten verder op te bouwen. Na hun ontslag in oktober 1996 kregen de mijnwerkers niet de kans om via de dienst Mijnschade hun beroepsloopbaan vol te maken.

De raadsman van de nv Mijnen beweert dat er nooit akkoorden zijn aangegaan om de betrokken mijnwerkers die kans te bieden. Er waren wel een aantal sociale tegemoetkomingen zoals onder meer een sociaal fonds van 173 miljoen frank, opleidings- en vormingskansen en een omschakelingspremie. Een opname van de werknemers "van keuze 6" in de dienst Mijnschade, zou volgens de advocaat gelijkgestaan hebben met sociale fraude.
De openbare aanklager was van oordeel dat het vonnis van de arbeidsrechtbank niet herzien moet worden en noemde het beroep ongegrond.