Jos Schepers korpschef politie Maasmechelen

Print
De 46-jarige Jos Schepers uit Dilsen-Stokkem is officieel aangesteld als de nieuwe korpschef van de lokale politie Maasmechelen. Op z'n minst 5 jaar lang krijgt hij de leiding over 75 politiemensen en over de 8 mensen van het burgerpersoneel. De criminoloog, die nog tal van andere diploma's heeft, kwam in 1982 in dienst bij de Koninklijke Rijkswachtschool Brussel.
Daar werd hij promotiecommandant. Vervolgens werkte hij bij de rijkswachtdistricten Maaseik en Genk als adjunct districtscommandant van een operationele politie-eenheid. In 1985 werd Jos Schepers directeur personeel en logistiek op het rijkswachtdistrict Genk. Nu wil korpschef Schepers in Maasmechelen de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners bevorderen