Gouverneur Nationale Bank vraagt voorzichtige begrotingsopmaak

Print
"In begrotingsmateries kan men nooit voorzichtig genoeg zijn." En: "In deze politiek-militaire context kan niemand op een ernstige manier een precies groeicijfer voor volgend jaar opgeven." Met die twee citaten zet Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, de regering-Verhofstadt aan tot een voorzichtige opmaak van de begroting-2002.
De Nationale Bank van België organiseert woensdag een studiedag rond de coördinatie van het Europees economisch beleid. Zoals overal overheersen echter ook op deze studiedag de gevolgen van de aanslagen in de VS. Volgens Quaden zal het allemaal nogal meevallen. De Europese economie kent geen structurele zwakheden, geen overdreven inflatie, geen deficitaire handelsbalans, geen te grote overheidstekorten. De renteverlaging van afgelopen week zal helpen door het vertrouwen van de markt op te krikken.
Volgens Quaden mogen de politici die redenering echter niet toepassen op het overheidsbudget. Het jaar 2001 leert dat men budgettair nooit voorzichtig genoeg is. Bovendien is een aangename verrassing te verkiezen boven een onaangename.
Premier Guy Verhofstadt presenteert normaal op 9 oktober zijn begroting voor het parlement tijdens de jaarlijkse State-of-the-Union.