Europees Mensenrechtenhof dreigt te bezwijken onder werklast

Print
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dreigt te bezwijken onder de almaar stijgende hoeveelheid zaken die het te verwerken krijgt. In 1998 behandelde het Hof iets meer dan 4.000 zaken, vorig jaar waren dat er al ruim 26.000 en dit jaar komt het aantal waarschijnlijk boven de 35.000 uit. Dat blijkt uit een rapport van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa.
Het Europese Hof waarborgt de inwoners van 43 Europese landen toegang tot de rechter als bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden zijn.

Parlementariërs uit verschillende landen willen dat het Europese Hof meer geld en personeel krijgt en pleiten ervoor dat nationale rechters een deel van de zaken van het Europese Hof overnemen.
Omdat veel van de procedures voor het Europese Hof over te lang durende procedures voor de nationale rechter gaan, kunnen aangesloten landen de werkdruk van het Hof ook aanzienlijk verlichten door de nationale rechtsgang sneller te laten verlopen, aldus het rapport.