VN vragen forse donatie voor hulp aan Afghaanse vluchtelingen

Print
Het vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft woensdag ruim 600 miljoen gulden extra gevraagd voor hulp aan Afghanen die met het oog op mogelijke Amerikaanse aanvallen op de vlucht slaan.
Hoge Commissaris Ruud Lubbers zei dat de "ongekende wereldwijde inspanning" voor de bestrijding van terrorisme gekoppeld dient te worden aan "een gelijksoortige unieke inspanning om het hoofd te bieden aan de mogelijke humanitaire gevolgen van wat er ook gaat gebeuren in Afghanistan".
Het UNHCR houdt rekening met een uitstroom van wel 1,5 miljoen Afghanen naar de buurlanden. Dat zou de omvangrijkste vluchtelingenstroom zijn sinds de massale uitstroom van etnische Albanezen uit Kosovo in 1999.
De verwachting is dat ongeveer een miljoen Afghanen zullen proberen naar Pakistan te komen, 400.000 naar Iran en 50.000 ieder naar Turkmenistan en Tadzjikistan.

Het UNHCR heeft het geld in de komende zes maanden nodig. Er moeten vluchtelingenkampen worden opgezet en daarvoor zijn tenten (80.000) en andere voorzieningen nodig.
De VN ondersteunen al jarenlang ongeveer vijf miljoen noodlijdende Afghanen in Afghanistan zelf. Daarnaast draagt het vluchtelingenbureau mede de zorg voor 3,5 tot 4 miljoen Afghanen die hun heil hebben gezocht in Pakistan en Iran.
De Europese Commissie stelde woensdag voor de hulp aan Afghaanse vluchtelingen te verdubbelen tot 50 miljoen euro (ruim 2 miljard fr). Woordvoerder Michael Curtis zei dat een extra bedrag van 25 miljoen euro is vrijgemaakt uit een noodfonds. Het geld komt bovenop de 23,3 miljoen euro die eerder dit jaar ter beschikking werd gesteld en de 4 miljoen euro die maandag werd toegezegd.