'VS en Pakistan bereiken akkoord'

Print
Vertegenwoordigers van de Pakistaanse en Amerikaanse inlichtingendienst en het leger hebben woensdag overeenstemming op hoofdzaken bereikt over een operationeel plan dat mede voorziet in aanvallen op kampen in Afghanistan. Voor enkele knelpunten is echter nog geen oplossing gevonden. Dit hebben hoge Pakistaanse functionarissen gezegd.
Beide zijden zouden de inzet van grondtroepen tot het minimum willen beperken. Het aanvalsplan zou deel uitmaken van een brede strategie die uitgewerkt wordt door Pakistan en de Verenigde Staten om terrorisme in de regio te bestrijden. De VS willen het Pakistaanse grondgebied en luchtruim gebruiken voor aanvallen op bin Laden en de Taliban. In eerste instantie zou er nog geen overeenstemming zijn bereikt over de vraag of er steun moet worden verleend aan de Noordelijke Alliantie, wat en of er iets gedaan moet worden aan Pakistaanse militante groeperingen en of de Verenigde Naties hun goedkeuring moeten verlenen aan een operatie tegen Afghanistan.