Belgische inlichtingendiensten werken nauwer samen

Print
De twee Belgische inlichtingendiensten - de Staatsveiligheid en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van het leger - werken sinds de aanslagen in de VS nauwer samen. Ook de inlichtendiensten van de verschillende westerse landen slaan de handen meer in elkaar. Dat heeft minister van defensie André Flahaut woensdag verklaard in de marge van een vergadering op de NAVO.
Volgens André Flahaut heeft het ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid - dat wordt voorgezeten door de premier en waarin ook de ministers van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, justitie en defensie zetelen - een reeks maatregelen genomen die moeten zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende diensten.
De inlichtingendienst van het leger, beter bekend onder de Franstalige afkorting SGR, hangt af van het ministerie van defensie. De Staatsveiligheid staat onder de hoede van de minister van justitie. Onlangs kloeg deze laatste dienst over een gebrek aan middelen en mensen.

Krachtens de organieke wet van 30 november 1998 geeft het ministerieel comité instructies aan het college voor inlichtingen en veiligheid. Dat college wordt voorgezeten door de kabinetschef van de premier. Daarnaast maken ook de chefs van de Staatsveiligheid en de SGR, de directeur-generaal van de politie, de directeur-generaal van het buitenland beleid, de commandant van de federale politie en een vertegenwoordiger van het college van procureurs-generaal deel uit van dit orgaan.
Sinds de aanslagen in New York en Washington vergadert dit college volgens de minister van defensie bijna dagelijks.