VS leveren weinig bewijzen tegen Bin Laden

Print
De Verenigde Staten hebben hun NAVO-bondgenoten woensdag verteld zich voor te bereiden op een langdurige, gecoördineerde aanval op het terrorisme, maar weinig of geen bewijzen geleverd voor de beschuldiging dat Osama bin Laden achter de terreuraanslagen van 11 september zit.
De boodschap, op de Noord-Atlantische Raad afgeleverd door onderminister van defensie Paul Wolfowitz, was dat weinig bekend is over de personen die achter de aanslagen zitten, zei een hoge Amerikaanse defensiebron. Wolfowitz verving minister van defensie Donald Rumsfeld, die in Washington was gebleven.

Bronnen zeiden dat de militaire optie wordt beschouwd als een van de vele mogelijkheden om af te rekenen met de dreiging van het terrorisme. De nadruk komt te liggen op een zo breed mogelijke aanpak, met als hoofdelementen inlichtingenwerk, samenwerking op logistiek gebied en het ontmantelen van financiële netwerken.
Wolfowitz noemde het schrikbarend toevallig dat staten die internationale terroristen bescherming bieden zich veelal ook bezighouden met de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Ook in dit verband noemde hij geen namen.