Di Rupo: gemeenten kunnen politiehervorming niet betalen

Print
De gemeenten dreigen de politiehervorming financieel niet aan te kunnen. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag in Bergen verklaard ter gelegenheid van de Waalse feesten en het feest van de Franse gemeenschap. Di Rupo - die ook burgemeester is van Bergen - had het over een meerkost voor alle gemeenten van 10 miljard frank en riep de federale regering op daar iets aan te doen.
De PS-voorzitter herinnerde eraan dat de minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne er de voorbije maanden verschillende keren op hamerde dat de politiehervorming de gemeenten niks gaat kosten. Toch zal het vele geld dat de federale overheid uittrekt, niet volstaan. De 10 miljard (250 miljoen euro) waarvoor de gemeenten moeten instaan, is bovendien nog altijd niet ingeschreven op de begroting 2002, stelt Di Rupo. "Indien niks gedaan wordt, moeten de gemeenten in hun eentje het verschil bijpassen. Dat zou niet enkel voor hen, maar ook voor iedereen onder ons catastrofaal zijn, omdat dan ofwel de gemeentenbelastingen de hoogte ingaan ofwel de veiligheid teruggeschroefd wordt", verklaarde Di Rupo, die eraan toevoegde dat de de hervorming in dat geval in plaats voor meer, voor minder veiligheid zou zorgen. "Met de veiligheid van de burgers wordt niet gesold", luidde het nog. De PS-leider pleitte ook nog voor een herziening van rondzendbrief COL6 - die een taakverdeling vastlegt tussen de federale en lokale politie - in het voordeel van het laatste korps en stelde dat het opdrijven van de strijd tegen de georganiseerde misdaad niet ten koste mag gaan van de zogenaamde community policing. Tot slot vraagt Di Rupo aan minister van financiën Didier Reynders dat hij het deel van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing dat voor de gemeenten bestemd is, sneller doorstort. "Dat gemeenten moeten gaan lenen omdat dat geld te traag wordt doorgestort, is onaanvaardbaar", klonk het