Citensy bouwt station voor aardgas en waterstof

Citensy, een dochteronderneming van Electrabel en Distrigas, start aan de Aarschotsesteenweg in Leuven met de bouw van een commercieel station waar vanaf eind 2002 voertuigen zich zullen kunnen bevoorraden met zowel samengedrukt (CNG) als vloeibaar aardgas (LNG) evenals waterstof. Het project, dat dinsdag op het Leuvense stadhuis werd voorgesteld, is volgens dit bedrijf een primeur voor Europa.

BELGA

Citensy bouwde in Kortrijk, Brussel, Antwerpen en Mechelen al stations waar een 100- tal zware voertuigen actief in huisvuilophaling en transport zich komen bevoorraden met CNG. In het nieuwe project introduceert het bedrijf vloeibare aardgas, een techniek die in de VS in tegenstelling tot Europa al veel gebruikt wordt, en de actieradius van het voertuig sterk doet toenemen. Het wordt tevens een demonstratieproject voor (op basis van aardgas aangemaakt) waterstof dat volgens insiders de brandstof van de toekomst is. In Leuven werd een samenwerkingsverband gesloten met de stad Leuven, de intercommunale Interleuven en de K.U.Leuven. Leuven heeft al 8 voertuigen rijden op aardgas, maar voegt daar de komende jaren nog eens 10 aan toe. Interleuven zal in etappes tegen 2005 al haar 56 vrachtwagens voor huisvuilophaling vervangen hebben door voertuigen op aardgas. Ook de K.U.Leuven wil op termijn haar bestelwagens vervangen, al kan men daar vandaag nog geen aantal noemen.

Verwijzend naar het milieuvriendelijk karakter van aardgas stelde Walter Kuylen (Citensey) te hopen dat het project een voorbeeldfunctie vervult voor andere transportbedrijven. Het nieuwe station zal een commercieel karakter hebben zodat eenieder er zich kan bevoorraden. Hij betreurde het dat De Lijn niet ingegaan is op de vraag om te participereren aan het project. Kuylen gaf toe dat de experimenten met bussen op aardgas in Kortrijk niet helemaal beantwoord hebben aan de verwachtingen inzake emissie, maar stelde dat nieuwe technologieën ondertussen veel beterschap beloven.

Citensey investeert 127,06 miljoen frank (3,15 miljoen euro) in het nieuwe project en kan rekenen op een betoelaging door de Vlaamse Gemeenschap van 6 miljoen frank (148.739 euro). Naast de bouw van het station neemt Citensey ook de extra-kosten op zich voor de aanpassing van de voertuigen die de partners aankopen. Samen met de beloofde concurrentiële aardgasprijs zorgt dit ervoor dat dit voor de betrokkenen een nuloperatie wordt. De meerkost per voertuig bedraagt thans tot 1,5 miljoen frank (37.157 euro) per voertuig.

Prof. Eric Van den Bulck (KUL) beaamde tijdens de persconferentie dat aardgas voor zware voertuigen in vergelijking met diesel veel milieuvoordelen biedt omdat er geen meer sprake is van roetdeeltjes noch NOX in de uitlaatgassen. "Waterstof is echter het milieuvriendelijkst omdat er enkel nog waterdamp overblijft. Sinds het Kyotoprotocol zijn alle autoconstructeurs gestart met dergelijke voertuigen. Verwacht wordt dat in 2004 de eerste wagens op beperkte schaal verkocht zullen worden en dat wagens op waterstof in 2010 al een marktaandeel zullen hebben van 2,5 procent", aldus Van den Bulck.