Gratis zak friet na workshop tijdens Frituur Cultuur

Zaterdag 29 september organiseren het cc De Bogaard en de vzw De Koepel de eerste "Frituur Cultuur" een jongerencultuurdag in Sint-Truiden. Met deze happening willen beide organisaties de vooroordelen ontkrachten dat de jeugd de interesse voor cultuur heeft verloeren.

JCR

Met talrijke workshops en willen zij het tegendeel bewijzen. Frituur Cultuur is dit seizoen het eerste project waarbij men zich richt naar een jonger pulbliek. «Het al lang niet meer gemakkelijk om jongeren te bereiken en hen warm te maken voor culturele projecten,» weet cultuurschepen Londoz. «Gelukkig is dit niet alleen in Sint-Truiden zo maar ook elders in het land en ook daarbuiten. Toch moeten wij er blijven aan werken om het tij te doen keren en daar past dit nieuw jongerenproject perfect in, temeer omdat het project van de jongeren zelf uitgaat.» De hele dag wordt het centrum bezet door jongeren aangesloten bij een vereniging en de niet georganiseerde jeugd. «Wij beginnen al om 14.30uur met workshops,» zegt coördinator Frederik Nicolaï. «Liefhebbers van fotografie, journalistiek, theater, koken, film, graffiti, Afrikaanse percussie of voor een heuse DJ-cursus kunnen er terecht. Na afloop krijgt iedere deelnemer een gratis zak friet. Verder stellen in de namiddag jonge Truiense kunstenaars tentoon die op een of andere manier ooit met De Koepel te maken hadden. Hoogtepunt in de schouwburg wordt ongetwijfeld een optreden van Kamagurka en Herr Seele met hun nieuwste voorstelling "Groot onderhoud en nieuwe banden". De afsluiter is weggelegd voor Lavache met de "Uno Duo Speciale Show" een gedurfde revue waarbij humor op de eerste plaats komt,» besluit Nicolaï.