Parkeerproblemen op 3 ZOL-campussen

Het Ziekenhuis Oost Limburg kampt op de drie campussen (André Dumont, Sint Barbara en Sint Jan) met parkeerproblemen. Vooral aan André Dumont en aan Sint Jan is het probleem nijpend. Aan de laatste campus wordt eerstdaags alvast het deel aan de spoed helemaal heringericht zodat de spoed ook voor patiënten die niet met een ambulance arriveren vlot de dienst kunnen bereiken.

CN

Door de komst van de kinderpsychiatrie zijn er bijkomende parkeerproblemen ontstaan. Voorlopig moet een herschikking van de bestaande parkeerterreinen soelaas bieden. Nog voor 2004 moet een vijf verdiepingen tellende complex het parkeerprobleem aan Sint Jan volledig wegwerken. Twee van de vijf etages zijn ondergronds voorzien. De bouwplannen kaderen in het masterplan dat eerder bekend werd gemaakt. Aan campus André Dumont wordt de bestaande parking heringericht en uitgebreid. Ook daar zijn de parkeerproblemen erg nijpend. De herinrichting gebeurt in samenwerking met het stadsbestuur. De werken zijn minder omvangrijk omdat op termijn campus André Dumont zal ophouden te bestaan. Iets minder dringend is de parking aan Sint Barbara in Lanaken. Maar ook voor daar staat een herschikking die tot meer parkeerplaatsen moet leiden op het programma.