Bezwaarschriften tegen gsm-mast in Stal

De bewoners van de Guido Gezellestraat in Stal (Beringen) hebben een buurtcomité opgericht om te protesteren tegen het plaatsen van een gsm-mast aan het voetbalveld van Stal Sport. Zij hebben de omwonenden ingelicht over de eventuele schadelijke gevolgen van een zendmast die te dicht bij een woonzone staat.

ANN SCHOOFS

De jongste actie betrof het inzamelen van bezwaarschriften. Een eerste handtekeningenavond leverde al dadelijk 200 bezwaarschriften op. Uiteindelijk is het aantal opgelopen tot 570 waarvan 510 uit Stal, voornamelijk van de bewoners van de Guido Gezellestraat, de Heerbaan en de Nieuwendijk. Het buurtcomité heeft het pakket overhandigd aan schepen Marcel Theunis als afgevaardigde van het schepencollege. Ze willen dat het college de bouwaanvraag zal weigeren. «Ik denk wel dat u stevige argumenten heeft,» antwoordde schepen. «De mast komt inderdaad dicht bij uw woonbuurt en de onrust van de bevolking wordt zeker weerspiegeld in het aantal bezwaarschriften.»