Happart: laten we 10 pct van de Waalse veestapel vernietigen

Print
De enige oplossing om op korte termijn iets aan de slechte financiële situatie van de Waalse veehouders te doen, is het vernietigen van een deel van de veestapel. Dat is de visie van Waals landbouwminister José Happart.
Happart maakte woensdag in de commissie landbouw en leefmilieu van het Waals parlement een stand van zaken op van de Waalse landbouw.

Volgens de Waalse landbouworganisaties zal het gemiddeld inkomen van de Waalse landbouwers dit jaar met 15 à 20 pct dalen. Een gevolg van de opeenvolgende crisissen (dioxine, gekkekoeienziekte en mond- en klauwzeer). De toestand voor de rundveehouders die met een vleesoverschot (geschat op 500.000 ton in de hele EU in 2001) te kampen hebben, is nog slechter.
Volgens Happart moet Wallonië overgaan tot de vernietiging van zo'n 60.000 dieren of 10 pct van z'n vleesveestapel. Maar die beslissing moet op federaal niveau worden genomen en het fiat krijgen van de Europese autoriteiten. Kostprijs van de operatie, die in hoofdzaak door de federale en Europese overheden moet gedragen worden, schat Happart op zo'n 900 miljoen frank (22,31 miljoen euro).

Eerder besliste de federale overheid al zo'n 2,4 miljard frank (59,49 miljoen euro) uit te trekken voor de Belgische landbouwers die door de opeenvolgende crisissen hun inkomen drastisch zagen krimpen. Van die som is vandaag al 1,2 miljard frank uitbetaald.
Happart heeft het tijdens de informele landbouwraad vorige week in Alden-Biesen met EU-landbouwcommissaris Franz Fischler over de financiële kopzorgen van de Waalse landbouwers gehad. Fischler zou volgens de Waalse landbouwminister geantwoord hebben dat hij de mogelijkheid bestudeert om in te stemmen met een "bijkomende inspanning" voor het Waals gewest "in het kader van de bestaande regelgeving".