Sabena-piloten mogen terug staken

Print
De Brussels rechtbank van kort geding, heeft het derdenverzet van de pilotenvereniging BECA tegen het stakingsverbod dat begin september op eenzijdig verzoekschrift werd opgelegd, ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de piloten opnieuw hun stakingsrecht kunnen uitoefenen, zonder het risico van een dwangsom.
BR>
De Sabena-piloten hebben overigens hun voornemen te kennen gegeven, opnieuw tot acties over te gaan. Het stakingsverbod op straffe van een dwangsom van 100.000 frank (2.479 euro) per dag voor elke stakende piloot en 1 miljoen frank (24.990 euro) per dag voor BeCA, kwam er naar aanleiding van de pilotenstaking op 6 en 7 september. Die acties kostten de Sabena-groep ruim 280 miljoen frank (7 miljoen euro). Omdat het een onaangekondigde staking was, strandden die dag in Zaventem duizenden passagiers.

Aanleiding voor de actie was volgens de piloten de weigering van de Sabena-directie op door hen gestelde vragen over het herstructureringsplan-Müller te antwoorden. Maar volgens Sabena klopte dat niet en hadden de piloten het stakingsrecht misbruikt.