Concentra: bedrijfsverlies maar nettowinst

De multimediagroep Concentra - bekend van onder meer Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en TV Limburg - heeft in de eerste helft van dit jaar een bedrijfsverlies geleden van 170 miljoen frank (4,2 miljoen euro). Dankzij uitzonderlijke opbrengsten haalt de groep een nettowinst van 1,83 miljard frank (45,4 miljoen euro). In februari is in de uitgeverijdivisie Regionale Uitgeversgroep (RUG) al een besparingsronde gelanceerd die dit jaar 400 miljoen frank (10 miljoen euro) moet opleveren.

DOMINIEK CLAES

Door de afsplitsing van de participatie van 25% in de Leuvense internetbeveiliger Ubizen, heeft de groep een uitzonderlijke opbrengst van 2,25 miljard frank (55,8 miljoen euro) kunnen boeken. Zoals bekend werd dat aandelenpakket ondergebracht in de vennootschap Cobra, die nu (vrijwel) helemaal in handen is van de familie Baert.

In de

uitgeverijdivisie

RUG werd een nettoverlies van 56 miljoen frank (1,4 miljoen euro) geleden, tegenover een nettowinst van 85 miljoen frank (2,1 miljoen euro) in de eerste helft van vorig jaar. Het verlies is voornamelijk te wijten aan de sterke terugval van de advertentieinkomsten en de stijging van de papierprijs. Ook de meer recente initiatieven zoals de gratis krant Metro (33,3%) en de nieuwe magazine-activiteiten (Groovy) verliezen nog geld. De kernactiviteiten van de RUG (kranten, regionale tv en krantendrukwerk voor derden) halen wel een bedrijfswinst van 40 miljoen frank.

De uitgeversgroep Roularta, die eveneens voor een derde partner is in Metro, wil zoals bekend af van zijn belang. Volgens gedelegeerd bestuurder Willy Lenaers van Concentra zijn er twee geïnteresseerde kandidaten in de mediawereld om de plaats van Roularta in te nemen. «Wij blijven geloven in de mogelijkheden van Metro, dat op een zeer moeilijk ogenblik in de markt is gezet,» aldus Lenaers.

In de commerciële

drukkerijactiviteiten

(27,52% in Mercator Printing Group en 50% in Agora Rotogravure) was er een nettoverlies van 32 miljoen frank (0,8 miljoen euro), eveneens te wijten aan de moeilijke economische toestand. «We zijn van plan om de verschillende onderdelen in de drukkerijpoot nog beter op mekaar af te stemmen,» zegt Lenaers.

De nog jonge

internetactiviteiten

van HostIt halen een behoorlijke omzetstijging tot 73 miljoen frank (1,8 miljoen euro), maar hebben eveneens last van de slechte economische toestand, die bedrijven aanzet om te snoeien in de opzet en het beheer van websites. Hetzelfde geldt voor Ubimedia, het samenwerkingsverband met Ubizen.

Andere initiatieven - zoals het internetmagazine en gelijklopend gratis blad MaoMagazine en Mutationspotting - zullen tegen het eind van het jaar tegen het licht worden gehouden.

Voor het lopende jaar blijft de top van het bedrijf dan ook erg voorzichtig. «Het kan snel verbeteren, maar het kan ook erger worden,» stelt Lenaers vast. De raad van bestuur heeft een voorstel over een interimdividend daarom alvast uitgesteld.