Bush vraagt Congres strenge anti-terroristenwetten

Print
De Amerikaanse president George W. Bush heeft het Amerikaanse Congres dinsdag gevraagd een aantal maatregelen goed te keuren die werden voorgesteld door minister van justitie John Ashcroft en die het juridische arsenaal in de strijd tegen het terrorisme moeten uitbreiden. "Nu we in oorlog zijn, moet de FBI de middelen krijgen om terroristen op te sporen. (...) Ik hoop dat het congres de wijsheid in deze voorstellen zal erkennen, zodat zij die Amerika opnieuw willen aanvallen, gegrepen kunnen worden", zei Bush bij een bezoek aan het hoofdkwartier van de federale opsporingsdienst FBI in Washington.
Bij de maatregels die Ashcroft vraagt zijn onder meer:
- een versoepeling van de voorwaarden voor telefoontap
- een bevoegdheidsuitbreiding voor Justitie om te kunnen overgaan tot de arrestatie van immigranten, versnelde uitzetprocedures en een vermindering van de beroepsmogelijkheden
- een verlenging van de termijn voor voorlopige hechtenis - meer identiteitscontroles

Tot slot bracht Bush hulde aan de FBI en verzekerde hij dat de VS de strijd tegen de terroristen zouden winnen. "Hoe lang het ook moge duren, we zullen slagen en tijd, inspanningen noch middelen sparen om dat doel te bereiken".