Voorstel Verwilghen voor nieuw snelrecht

Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) stelt aan de Kamer voor om een nieuw soort snelrecht te scheppen voor die gevallen waarin de politie nog een strafregister moet opzoeken of een moraliteitsonderzoek van de dader moet doen. Het systeem komt náást het gewone snelrecht-met-aanhouding, dat geldt voor betrapping op heterdaad en het snelrecht-zonder-aanhouding. Dat nieuwe snelrecht is trager dan het huidige, maar sneller dan de gewone trage procedure.

ERIC DONCKIER

Uit de evaluatie bleek immers dat Verwilghens snelrecht niet kon worden toegepast op hooliganisme en moeilijk op stadscriminaliteit. Er waren amper 56 zaken en de helft zat dan nog in drie arrondissementen (Antwerpen, Brussel en Charleroi). Verwilghen wil ook dat de procedures van àlle aangehoudenen op elkaar worden afgestemd.