Tongerse CVP stelt beleid schepencollege in vraag

Print
De CVP-oppositieleden zijn niet te spreken over de handel en wandel van het VLD/SP-schepencollege. Volgens fractieleider Marc Hoogmartens wordt de stad «onbehoorlijk bestuurd». Hij haalt de volgende feiten aan: «Het cc heeft nog steeds geen goedgekeurde begroting voor het lopende jaar.
Normaal zou die van 2002 nu klaar moeten zijn. De personeels- en werkingsuitgaven kunnen niet regelmatig betaald worden.» Verder beweert Hoogmartens dat verschillende gemeentelijke belastingsreglementen in 2000 niet uitgevoerd werden: «Voor de belasting op het milieu, drankslijterijen, reclameborden en GSM-masten werd in 2000 geen cohier opgesteld. Door deze 'vergetelheid' zullen de noodzakelijke inkomsten niet of zeker te laat geïnd worden. Daardoor zal de belastingbetaler dit jaar twee keer moeten betalen.» Ook het financieel beleid van het Vesaliusziekenhuis blijkt zorgwekkend te zijn gezien het gecumuleerd tekort van 279 miljoen. De rekening van het dienstjaar 2000 sluit af met een tekort van 83 miljoen. Deze ongezonde situatie is onhoudbaar: de uitgaven van de dagelijkse werking van de stadsdiensten overschrijden de inkomsten. «Ondanks deze precaire toestand schaft het schepencollege zich laptops aan van 100.000 frank per stuk. We stellen vast dat dit stadsbestuur al maanden vierkant draait: getuige daarvan is ook de bestuursimpasse rond het zwembad. We zullen deze praktijken zeker aankaarten tijdens de gemeenteraadszitting van volgende dinsdag.»