Gouverneur schorst gemeenteraadsbesluit manege

Print
Burgemeester Hendrik Verbrugge van Alken betreurt het dat gouverneur Hilde Houben-Bertrand het gemeenteraadsbesluit rond de rekening van de manège geschorst heeft. Die schorsing kwam er na een klacht van Agalev over een aantal besluiten van de meerderheid in dit dossier.
De CVP-SP-meerderheid besloot vorig jaar de concessie-overeenkomst met de manège aan te passen zodat die niet langer verplicht zou zijn winsten af te dragen aan de gemeente. De rijvereniging diende dit jaar voor het eerst een jaarrekening in met winst, maar moest volgens de overeenkomst, en na opmerkingen van de oppositie, toch nog winst afdragen voor een gedeelte van het jaar 2000. Na overleg met de rijvereniging, stond de meerderheid toe dat de rijvereniging een nieuwe rekening indiende, waarbij er in plaats van de 1,5 miljoen frank winst, helemaal geen winst meer was en er bijgevolg niets aan de gemeente moest worden afgestaan. Na een klacht van Agalev, oordeelde de gouverneur dat die regeling niet strookte met de regels van behoorlijk bestuur en zij schorste dan ook het gemeenteraadsbesluit. Burgemeester Verbrugge betreurt dat: «Wij zullen de beslissing van de gouverneur respecteren en de rekening van de vereniging opnieuw op de gemeenteraadsagenda plaatsen. De vereniging deed echter het nodige om het winstbedrag weg te werken als provisie, hetgeen concreet inhoudt dat ze die winst opnieuw kon investeren. Door de beslissing van de gouverneur, moet de vereniging bijna 200.000 frank afdragen aan de gemeente; geld dat ze bijgevolg niet kan gebruiken voor onderhoudswerken, zodat het uiteindelijk toch de gemeente is, die benadeeld wordt.» De klacht van Agalev ging echter niet zozeer over het financieel gegeven, maar wel over het feit dat de boekhoudkundige verrichtingen totaal niet meer te controleren waren.