"Vlaams geld lenen voor spoorinvesteringen"

Vlaams minister van mobiliteit Steve Stevaert (SP) stelt voor de bijkomende spoorontsluiting van de Antwerpse haven te financieren met Vlaams geld. Stevaert denkt aan een lening aan de NMBS door bijvoorbeeld geld te putten uit het Vlaams fonds voor de zorgverzekering.

BELGA

Stevaert wil de havenontsluiting uit de 60/40-verdeelsleutel voor de NMBS-investeringen halen. Hij verzet zich tegen die verdeelsleutel. "De verdeling van de investeringsmiddelen moet gebeuren op basis van reële behoeftes," aldus Stevaert.

Om de havenontsluiting te financieren denkt Stevaert aan een Vlaamse lening aan de NMBS eerder dan aan het geven van extra Vlaams geld aan de spoorwegmaatschappij. Voor die lening zou volgens Stevaert kunnen geput worden uit de spaarpot van het fonds voor de Vlaamse zorgverzekering. Dat geld wil de Vlaamse regering immers pas aanspreken in 2010.