CVP kan Lambermont-akkoord dwarsbomen

In verband met de goedkeuring van de Lambermont-akkoorden kan de regering in problemen komen. CVP-Voorzitter De Clerck wil namelijk dat de Brusselse minister Chabert wacht om het akkoord binnen het Brussels comité voor de staatshervorming goed te keuren.

BELGA

En het is net de Volksunie die haar steun aan de regering pas zal verlenen als er binnen de Brusselse regering een akkoord is. De Brusselse regering, die bij eenparigheid van stemmen moet beslissen, kan de akkoorden niet goedkeuren bij een njet van Chabert