EU-lidstaten oneens over onderzoek naar Tobin-taks

De Europese lidstaten zullen nog niet te snel een akkoord bereiken over de invoering van de Tobin-taks. Het Belgische voorstel om een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid is wel aanvaard, maar over wat precies moet onderzocht worden, is geen eensgezindheid. De Belgische minister van financiën Didier Reynders deed als EU-voorzitter zijn collega's het voorstel voor een onderzoek naar de Tobin-taks. Dat voorstel waarin de diverse punten gedetailleerd zijn opgesomd, is niet aanvaard door zijn collega's.

BELGA

BR>

Daarom ligt nu enkel een "Belgisch voorstel" op tafel. Dit voorstel zal door experten bestudeerd worden en de ministers van financiën zullen op hun volgende vergadering van 16 oktober beslissen over de inhoud van de studie. Een eerste rapport moet tegen de Ecofin-vergadering van 14 december op tafel liggen. Dit eerste rapport zal trouwens niet het laatste rapport zijn. Wanneer er een einde gesteld wordt aan de studie, is nog niet bekend. Wel is bekend dat de EU-voorzitters volgend jaar -Spanje en Denemarken- geen voorstanders zijn van de Tobin-taks.

Het Belgische voorstel voorziet een reeks punten die in het rapport moeten staan: de voordelen van globalisering, een analyse van de volatiliteit van financiële markten en van het stijgend aantal financiële crisissen, de initiatieven die al genomen zijn om die volatiliteit tegen te gaan, de initiatieven al genomen om de nadelen van globalisering tegen te gaan. Er moet gezocht worden naar bijkomende instrumenten tegen de financiering van terrorisme. De voor- en nadelen van nieuwe belastingen als de Tobin-taks moeten bekeken worden. Ook de huidige ontwikkelingssamenwerking en de financiering ervan moet grondig geanalyseerd worden.