Verhofstadt ontmoet donderdag Bush

"Op deze top heeft Europa een enorme stap voorwaarts gezet. Het Europees aanhoudingsmandaat komt er, zo ook de gemeenschappelijke definitie van het terrorisme en de Europese lijst van terroristische organisaties." Dat verklaarde premier Guy Verhofstadt na afloop van de bijzondere Europese top in Brussel.

BELGA

Verhofstadt maakte verder bekend dat hij donderdag 27 september naar Washington gaat om president George W. Bush de besluiten van deze Europese Raad toe te lichten.

Tijdens het tweede deel van de avond werd er in hoofdzaak over het Nabije Oosten gepraat. Maandag vertrekt een troika onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel naar een zestal landen uit de regio. Ook Syrië en zelfs Iran worden bezocht.

Volgens de Belgische premier is deze reis van uitzonderlijk belang. Ook de Verenigde Staten, zo benadrukte hij, dringen er op aan dat de Unie meer verantwoordelijkheid in de regio opneemt. De Europese Raad deed ook een oproep aan Israëli's en Palestijnen. De Vijftien vragen dat de twee partijen zich terughoudend opstellen en dat de Israëli's, omwille van humanitaire overwegingen, het vrij verkeer van personen en goederen in de Palestijnse gebieden mogelijk maken.