Studie naar invoering Tobintaks

Print
De Tobintaks is nog niet voor morgen. Dat is het minste wat men kan zeggen na de informele top van EU-minister van Financiën afgelopen weekend in Luik. Het Belgische voorstel om een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid is wel aanvaard. Maar over wat precies moet onderzocht worden, is geen eensgezindheid.
Hij was het niet van plan. Maar omdat hij donderdag tijdens de ministerraad werd teruggefloten door premier Guy Verhofstadt, kaartte minister Reynders de Tobintaks dan toch aan tijdens de Ecofin-top van Luik. Zonder succes evenwel, zijn collega's hadden er amper oren naar. Met als resultaat dat er geen sprake is van een EU-voorstel ter zake, enkel nog van een Belgisch voorstel. Dat Belgisch voorstel zal door experten bestudeerd worden en de ministers van Financiën zullen op hun volgende vergadering van 16 oktober beslissen over de inhoud van de studie. Een eerste rapport moet tegen de Ecofin-vergadering van 14 december op tafel liggen. Daarna zullen er nog meer rapporten volgen, ook dat staat nu al vast. Wanneer de studie helemaal zal zijn afgerond, is dan ook onmogelijk te zeggen; ook al omdat de twee volgende EU-voorzitters - eerst Spanje en daarna Denemarken - helemaal geen voorstanders zijn van de Tobintaks.
Het Belgische voorstel voorziet een reeks punten die in het rapport moeten staan: de voordelen van globalisering, een analyse van de volatiliteit van financiële markten en van het stijgend aantal financiële crisissen, de initiatieven die al genomen zijn om die volatiliteit tegen te gaan, de initiatieven al genomen om de nadelen van globalisering tegen te gaan. Er moet gezocht worden naar bijkomende instrumenten tegen de financiering van terrorisme. De voor- en nadelen van nieuwe belastingen als de Tobintaks moeten bekeken worden. Ook de huidige ontwikkelingssamenwerking en de financiering ervan moet grondig geanalyseerd worden.
De Tobintaks is een belasting op (speculaiteve) geldtransacties, genoemd naar Nobelprijswinnaar James Tobin. Volgens hem zou dat moeten helpen om de wisselmarkten te stabiliseren. Zijn idee werd vervolgens overgenomen door Attac, een internationale organisatie die de mondialisering van de economie wil bijsturen via de Tobintaks en de opbrengst ervan wil gebruiken ten voordele van de Derde Wereld. En Tobintaks van 0,01 procent zou goed zijn voor een opbrengst van circa 50 miljard dollar (meer dan 2.200 miljard frank of net zoveel als er nu door alle landen samen wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp).