Onderhandelingen Sabena gaan zondag verder

Vakbonden en directie hebben ook zaterdag onderhandeld over het herstructureringsplan bij Sabena. Tegen zondag 16 uur eist de directie van de luchtvaartmaatschappij een basisakkoord over de te nemen besparingsmaatregelen. Het is niet duidelijk of de voorstellen die vrijdag en zaterdag door de vakbonden werden gelanceerd zullen volstaan. Zondag om 10 uur ontmoeten de beide partijen elkaar opnieuw om een balans op te maken.

BELGA

BR>

Zaterdag werd vergaderd in drie werkgroepen, voor zowel piloten, grondpersoneel als cabinepersoneel. Voor die laatste categorie wordt er zaterdagavond nog een vergadering georganiseerd maar volgens ACV-vakbondsafgevaardigde Inge Vervotte "evolueren we in de goede richting". In de werkgroep van het grondpersoneel is volgens Dennis De Meulemeester van het ABVV "de doelstelling van de directie bereikt". De directie wilde in deze personeelscategoerie enkele tientallen miljoenen frank besparen en het aparte voorstel van de vakbonden beantwoordt aan die doelstelling, zo luidde het. De vakbonden stellen meer afvloeiingen voor -volgens De Meulemeester 181 voltijdse banen extra- in plaats van al het grondpersoneel te treffen. "We willen gebruikmaken van een goed sociaal plan met aantrekkelijke vertrekvoorwaarden in plaats van nog maar eens alle mensen harder te laten werken voor minder geld", aldus Inge Vervotte van het ACV. Voor het cabinepersoneel zou een dergelijke constructie geen optie zijn.

Over de werkgroep van de piloten heerst er het meest onduidelijkheid. De Sabena-piloten weigeren immers nog steeds te onderhandelen en wachten het onderzoek van het businessplan door een revisorenbureau af. "Op de vergadering van vandaag kregen we enkel zeer veel bijkomende informatie van de directie te horen", aldus Filip Van Rossem van de pilotenorganisatie BeCA. Van onderhandelen of het leveren van tegenvoorstellen was volgens hem geen sprake.