"VS moeten niet met NAVO overleggen"

Print
De Verenigde Staten moeten een eventueel militair optreden na de aanslagen van 11 september in New York en Washington niet met de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie) overleggen. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO, George Robertson, zondag gezegd.
Een land dat is aangevallen, is volgens het internationale recht niet verplicht om met de hulp van de NAVO of met andere bevriende staten een tegenactie uit te voeren, zo zei Robertson in de zondageditie van de Spaanse krant El Pais. De VS moeten bovendien geen bewijzen voorleggen om het artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat daags na de aanslagen werd ingeroepen en steun voorschrijft door alle landen aan de getroffen natie, officieel in werking te laten treden. "Het volstaat als Washington ons zegt dat de aanslagen uit het buitenland kwamen", aldus de secretaris-generaal. Niet alle bewijsmateriaal en informatie over de verantwoordelijken van de aanslagen worden immers aan de bondgenoten vrijgegeven. "Ik ga ervan uit dat de VS dat nog zullen doen", zo stelde Robertson. Tot nu toe is ook nog niet duidelijk omlijnd welke bijdrages de afzonderlijke staten tegen de strijd tegen het terrorisme gaan leveren. "Waarschijnlijk zullen we eerder een coalitie 'à la carte' krijgen, waarbij iedere land aan een deel van de operatie deelneemt en de overigen aan andere deelacties meedoen.", aldus Robertson