Dag zonder auto succes in Brussel

Zaterdag werd in een duizendtal Europese steden het gebruik van het openbaar vervoer en alternatieve transportmiddelen gepromoot onder het motto "Zonder auto mobiel in de stad". Voor ons land doen een dertigtal gemeenten mee, waarvan -opvallend- ook 18 van de 19 Brusselse gemeenten. Daar was de balans zeer positief. Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Robert Delathouwer, Brussels verkeersminister Jos Chabert en Philippe Decloux, schepen van Brussel voor mobiliteit, maakten zaterdagmiddag aan de Beurs op basis van de eerste vaststellingen een "zeer positieve" balans op.

BELGA

BR>

"Als Europese hoofdstad moet Brussel een voorbeeld zijn voor andere steden van de unie" aldus Delathouwer. De staatssecretaris is vooral verheugd met het feit dat alle gemeenten die in mindere of meerdere mate hun steun aan het project toezegden, ook effectief iets organiseerden. "In de meeste gemeenten was dat een succes", aldus Delathouwer.

Delathouwer toonde begrip voor de vrees die er heerst bij de handelaars dat hun omzet zou dalen als de auto wordt geweerd. "Winkeliers zijn traditioneel het meest bang voor veranderingen", meende de staatssecretaris. Maar hij beklemtoonde dat er zaterdag enquetes werden georganiseerd op regionaal niveau en door de middenstandsorganisaties zelf. "We zullen er conclusies voor de toekomst uit trekken", beloofde Delathouwer.

De Brusselse schepen voor mobiliteit kreeg alvast zeer positieve reacties van handelaars op plaatsen waar evenementen werden georganiseerd. "Soms vroegen ze zelf om de straat of buurt af te sluiten omdat ze er animatie wilden verzorgen", aldus Decloux. Andere positieve aspecten voor Brussel zijn het verminderen van de geluidsoverlast en de mogelijkheid voor kinderen om veilig op straat te spelen.