932 meldingen van kindermishandeling in West-Vlaanderen

In het jaar 2000 kwamen in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen vzw 932 meldingen binnen van mogelijke kindermishandeling of -verwaarlozing. Het ging daarbij om 1416 kinderen. De cijfers werden bekend gemaakt naar aanleiding van de officiële opening van een nieuw centraal secretariaat van de vereniging in Sint-Pieters bij Brugge.

BELGA

BR>

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen opende in 1989 zijn deuren. Tijdens het eerste volledige werkjaar 1990 kwamen 116 meldingen binnen voor 169 kinderen. "Vooral in het jaar 1996 naar aanleiding van de affaire Dutroux steeg het aantal meldingen enorm", zegt voorzitter Dr. Jan Carlier. "Tussen 1995 en 1996 steeg het aantal meldingen van 480 naar 664 voor respectievelijk 663 en 1004 kinderen. Na 1996 nam het aantal meldingen nog elk jaar toe. Vorig jaar werd een status quo bereikt met 1999 meldingen. Het probleem kindermishandeling raakt intussen ook steeds meer uit de actualiteit."

Alle meldingen die het centrum binnenkomen, worden onderzocht. Driekwart van de meldingen betreffen intra-familiaal daderschap. Een kwart van alle meldingen situeert zich binnen een echtscheidingsproblematiek. Bijna een vijfde van alle meldingen in 2000 was een waarschuwing over en risico op verwaarlozing of mishandeling van kinderen. Op de tweede plaats staat lichamelijke verwaarlozing. Incest staat op drie voor lichamelijke mishandeling. "Als we spreken over 1416 kinderen komt dit voor de provincie West-Vlaanderen overeen met één kind op tweehonderd", verduidelijkt de voorzitter. "Concreet kunnen we stellen dat in elke grote school er gemiddeld elk jaar drie tot vier nieuwe gevallen aan het licht komen. Dat is veel."